Srovnávací test světlometů LAZER s konkurencí

Srovnávací test světlometů LAZER s konkurencí

Lide se často ptají, jak LED světlomety LAZER svítí v porovnání s konkurencí na trhu. Proto se zorganizoval test, který jasně a názorně ukázal praktické rozdíly ve fotometrických parametrech srovnávaných značek a produktů. Proti světlometům LAZER se postavili hlavní konkurenti na trhu, tedy produkty od společností Rigid Industries a Vision X, z opačného spektra pak pochází anonymní rampa z Číny zakoupená na eBayi.

Každý světlomet LAZER byl srovnán s konkurenčním výrobkem podobných technických parametrů a/nebo odpovídající cenové úrovně. Dosvit byl měřen v místech, kde paprsek dosahoval 1 luxu, hodnoty svítivosti v lumenech a spotřeba elektřiny byly převzaty z technických specifikací výrobců. Všechny snímky byly zachyceny jedním fotoaparátem s neměnným nastavením a pořízeny nezávislou třetí stranou.


Rigid Industries: Dva zástupci desetipalcových světlometů řady E2 (optika Drive nebo Combo) byly srovnány s světlometem LAZER ST-8 s hybridní optikou. Světlomet Rigid Industries 10″ Drive poskytl velký rozptyl světla bezprostředně před vozidlem, ale jas viditelně poklesl už po 80 – 100 metrech od zdroje. E2 Drive osvětloval možná až příliš prostor na nejbližší vzdálenosti, ve větší dálce už bylo osvětlení nedostatečné i pro normální cestovní rychlosti. Druhá verze E2 Combo byla pro normální jízdu jednoznačně lepší, přesto jsou v obou případech zjevné tmavé plochy po stranách bezprostředně před vozidlem, což je problém zejména na technických a zatáčkovitých cestách. Lazer_ST8_vs_Rigid_E2_Drive_Blog
LAZER ST-8 ukázal, že dokáže nabídnout komfortní osvětlení celého prostoru před vozidlem a zároveň dostatečně osvítit oblast ve střední vzdálenosti cca 200 m. Za touto metou se už paprsek o něco zúžil, přesto světlomet dokázal viditelně ozářit místa přes 300 m daleko. Přestože LAZER i Rigid nabídly homogenní a čistý paprsek, světlo z ST-8 bylo o něco teplejší (4750 K) a podobnější přirozenému dennímu světlu. Lazer_ST8_vs_Rigid_E2_Combo_Blog
Osvětlení pro střední a vysoké rychlosti bylo nejlépe zastoupeno světlometem LAZER TRIPLE-R 1000 STD. Ve srovnání s Rigid E2 Combo oba světlomety nabídly velice dobrý dosvit – Rigid dosáhl hodnoty 420 m, LAZER RRR 1000 dokonce až 550 m. LAZER navíc poskytl větší rozprostření světla do stran v nejdůležitější střední vzdálenosti okolo 200 metrů od zdroje, i když s menším osvětlením vozovky přímo před vozidlem. Při volbě produktu je dobré brát v úvahu, zda je možné využít i sériové dálkové světlomety pokrývající právě tuto oblast. RRR_1000_Std_vs_Rigid_E2_Combo_Blog
Vision X: Rovněž od Vision X se testovaly dvě různé specifikace, nejprve typ 50W Cannon s homologací ECE a úhlem paprsku 20°. Vzhledem k velikosti LED diod není paprsek nijak zvlášť koncentrovaný. Důsledek je patrný na ose paprsku, který nedosahuje větší vzdálenosti a nejjasnější světlo poskytuje bezprostředně u zdroje. Referenční hodnota 1 luxu byla dosažena na metě 255 metrů, avšak prakticky v celém průběhu paprsku bylo osvětelní cesty hodně úzké.

V kontrastu s tím je výkon LAZERu TRIPLE-R 750 STD, který v těchto vzdálenostech prakticky dokázal elminovat tmavé oblasti. Osvětlení je tedy na metě 250 metrů dostatečné i při středních rychlostech. Osvětlení krátké a střední vzdálenosti je u tohoto světlometů navrženo cíleně tak, že bude podpořeno originálními hlavními světlomety vozidla.

RRR_750_Std_vs_VisionX_50W_Cannon_Blog
Druhý testovaný typ 25W Cannon byl mnohem efektivnější. Na střední i velkou vzdálenost poskytl slušný výkon vzhledem k tomu, o jak kompaktní a zároveň levnější variantu se jedná. I zde ovšem zůstala nevýhoda velice úzkého paprsku, patrná při srovnání s LAZERem RRR 750 STD. Zkrátka, rozdíl jen zhruba 1400 Kč v cenách obou produktů může znamenat radikální rozdíl v jejich výkonech. RRR_750_Std_vs_VisionX_25W_Cannon_Blog
eBay: V posledním srovnávacím testu byly zjištěny doslova propastné rozdíly. Neznačková 42″ rampa zakoupená z Číny přes eBay slibovala extrémní svítivost vzhledem k ceně, bohužel jak ukázal test, 90% veškerého světla se rozprostřelo na prvních 30 metrech od zdroje a na další vzdálenost už moc výkonu nezbylo. Všechna ostatní zkoušená světla neměla problém jasně osvítit první vlajku umístěnou ve vzdálenosti 50 m.

LAZER T-24 s hybridní optikou naproti tomu poskytl světlo, jaké zákazník od 40″ rampy očekává. S teplotou světla blízkou tomu dennímu (4750 K) si uživatel tohoto světlometu připadá jako v zemi půlnočního slunce. Rampa určená primárně pro off-road aplikace nabídla rovnoměrný a čistý paprsek, který při šířce osvětlené oblasti okolo 80 m dosvítil bez problémů přes 500 metrů daleko.

Rampa z eBaye potvrdila běžný problém s neznačkovými produkty importovanými z východu – netroufáme si tvrdit, že tak nízké úrovně jsou všechny výrobky podobné tomu, jaký jsme testovali (ale mnohé určitě mohou být ještě horší!), nicméně absence jakýchkoliv fotometrických dat a dalších parametrů zajištěných odbornou nezávislou institucí dělají z takového výrobku doslova zajíce v pytli. Uvedený světlomet jsme použili podruhé (poprvé při natáčení Ultimate Lighting Comparison). Při posledním testu vypověděly dvě ze šedesáti instalovaných diod službu, což samozřejmě vyvolalo otázku, jak může být tento výrobek dlouhodobě odolný a zda v budoucnu vůbec vydrží další zkoušku…

Lazer_T24_vs_42In_Ebay_Blog

Sdílet tento příspěvek