Splňujte předpisy s LAZERem

Splňujte předpisy s LAZERem

Při instalaci přídavných světel na automobil je potřeba mít na paměti dvě základní věci:

  1. Kdekoliv na světě je snadné na vůz namontovat světla a splňovat přitom dotyčné předpisy. Přídavné světlomety jsou prvkem zvyšujícím bezpečnost díky lépe osvětlené cestě v noci či za zhoršených podmínek.
  2. Je zodpovědností řidiče, aby jeho automobil byl v souladu s předpisy země, ve které je provozován.

Výběr správného světlometu

Většina řidičů, kteří si pro běžný provoz vybaví svůj automobil přídavnými světlomety, pro ně nechce montovat speciální samostatný vypínač. Většinou je nechají zapojit tak, že se automaticky zapnou při přepnutí potkávacích světel na dálkové. V drtivé většině zemi je vyžadováno, aby takto zapojená světla měla silniční homologaci (v Evropě normy ECE, značka ‘E’). Pokud se na vozidle nacházejí neschválené světlomety, měl by takový automobil být provozován pouze mimo veřejné komunikace anebo by alespoň světlomety měly být zapojeny samostatně s vlastním vypínačem.

Co je schválený světlomet

st-4_navarraVe všech evropských zemích a dalších státech po světě (např. Austrálie, Japonsko atd.) je vyžadováno, aby přídavné světlomety splňovaly patřičné technické předpisy. V Evropě to jsou normy ECE 112 a 113, které specifikují testaci produktů včetně mechanické odolnosti čirých čoček, systému zapínání a vypínání, teplotní namáhání atd. Pokud světlomet splní předepsané zkoušky, je certifikován a výrobce na něj může umístit homologační značku ‘E’. Toto písmeno je vždy umístěno v kroužku a doplněno číslicí odpovídající jednotlivým zemím podle místa výroby. Světlomety LAZER jsou vyráběny ve Velké Británii, které je přiřazeno číslo 11, proto je na certifikovaných světlometech LAZER umístěna značka E11. Konkrétní označení je spjato pouze s místem výroby a certifikace, samotná značka pak automaticky platí ve všech zemích používajících normy ECE a uznávající značku ‘E’.

Referenční značka

Každé certifikované světlo je kromě značky ‘E’ opatřeno také tzv. referenční značkou, která udává intenzitu světla naměřenou ve vzdálenosti 25 metrů od zdroje. V Česku je maximální povolená svítivost všech světel dohromady stanovena na 75. Referenční značky jsou uvedeny také na základních světlometech automobilů, před pořízením těch přídavných je tedy potřeba zkontrolovat tyto hodnoty, aby se s novými světlomety nedostala celková svítivost přes tuto mez. Světlomety LAZER však dokáží efektivně distribuovat světlo na cestu před vozem i širší okolí, přičemž referenční  hodnoty svítivosti zůstávají příznivé – například světlomet ST-4 má referenční značku 7.5, větší ST-8 pak 12.5. Při doplnění standardních světlometů LED moduly LAZER tedy překočení norem nehrozí.

Umístění

Instalace světlometů může být velkým přínosem v otázce eliminace tmavých či zastíněných míst jako např. větší nerovnosti či horizonty. I jejich pozice na voze ovšem podléhá pevně daným předpisům. Přídavné dálkové světlomety nesmějí být na voze výše než 4 metry od země, pokud jsou navíc vybaveny diodami pro denní svícení (u LAZERu řada RS), je jejich umístění ještě specifičtější. Obecně musejí být světlomety umístěny souměrně s podélnou osou vozidla, v případě instalovaného denního svícení navíc pouze v oblastech vymezených na následujícím obrázku:DRLZávěrem

Pořízení a instalování certifikovaného světlometu namísto neschváleného, který bývá obvykle vydáván za ‘pracovní světlomet’, dává uživateli jasný signál, že daný výrobek prošel pečlivým vývojem a následně důkladným testováním při schvalovacím procesu. Řidičům pak dodává klid, že mohou světlomety bez problémů připojit ke stávajícím dálkvým světlometům bez nutnosti přidávat na palubní desku zvláštní vypínač. To také zjednodušuje instalaci i samotné používání přídavných světlometů, které je v takovém případě automatické.

Sdílet tento příspěvek