O technologii LED

O technologii LED

Technologie LED (Light Emitting Diode) poskytuje více než dvojnásobnou výkonovou efektivitu oproti dlouhou dobu vrcholným výbojkovým světlometům HID (High Intensity Discharge). Ne nadarmo se použití LED diod coby progresivního a inovativního prvku čím dál více obecně využívá v oblasti automobilového osvětlení. Efektivita LED diod umožňuje oproti starším systémům dosáhnout stejného světelného výkonu při podstatně menší spotřebě elektrické energie, anebo při srovnatelném příkonu nabídnout radikálně lepší světelné parametry.

V řeči čísel LED diody při příkonu 1 Wattu emitují zhruba 100 lumenů, zatímco klasické halogenové žárovky při stejném příkonu poskytují pouze 10-12 lumenů a výbojky okolo 50 lumenů/1 W. Přitom teoretický limit, ke kterému se LED technologie díky neustálému vývoji krok za krokem blíží, leří až na hodnotě 250 lumenů z 1 Wattu. Pro názornou ukázku se podívejte na video s přímým srovnáním dvou xenonových světlometů Lightforce Striker 170 (2x 100 W) se dvěma základními LED světlomety LAZER ST-4. Výbojkové světlomety nabízejí slušný dosvit do dálky, LED modul LAZER s hybridní optikou ale navíc nabízí výtečné osvětlení po stranách na blízkou a střední vzdálenost.

U parametrických hodnot světlometů se lze setkat se dvěma různými jednotkami – lumeny a luxy. Mezi oběma nimi je zásadní rozdíl. Lumeny označují, jak jasně zdroj světla svítí. Nezáleží na tom, zda od zdroje stojíte jeden nebo sto metrů, hodnota svítivosti bude pořád stejná. Naopak luxy popisují hodnotu, jakou intenzitou dopadá světlený paprsek na osvětlený objekt – se vzrůstající vzdáleností od zdroje tedy hodnoty klesají. Naším doporučením při volbě světlometu je porovnat a zhodnotit fotometrický diagram v závoslosti na potřebách, jaké má světlomet plnit.

Výběr kvalitních a výkonných LED čipů je pro celkový výkon světlomet klíčový. Na světě existuje řada výrobců, avšak při porovnání skutečných výkonů ještě na výrobní lince se ukazuje, že rozdíly ve výkonech parametricky podobných čipů se mohou pohybovat až okolo 30%. Rozdíl se pochopitelně projevuje i v ceně těchto komponent. Světlomet ale není jen o samotných diodách, je potřeba zvážit i další aspekty konstrukce ovlivňující výkon. Diody budou například svítit tím více, čím lépe jsou chlazeny. Také proto se základní desky světlometů LAZER s plošnými spoji potahují keramickou vrstvou a měděné elektrické obvody jsou dimenzovány tak, aby dokázaly efektivně a co nejrychleji odvést teplo z diod do vnějšího obalu.

led 2014-09-03 15.21.10

Nechybí také nesmírně důležitý integorvaný elektronicky ovladač, který řídí aktuální elektricky proud jdoucí do LED diod. Díky tomu světlomety LAZER poskytují konstatní a stabilní světlo bez jakýchkoliv výkyvů napětí přicházejících z elektrické soustavy vozu. Ovladač také hlídá efektivitu spotřeby světlometu a pomáhá redukovat nežádoucí elektro-magnetické účinky.

Rovněž použité ve světlometech LAZER přispívají k jejich vysoké užitné hodnotě a dlouhé životnosti. Namísto levnějších elektrolytických kondenzátorů s obvyklou živosnotí okolo 1000 – 2000 hodin jsou použity keramické, které bez problémů vydrží fungovat v řádu desítek tisíc hodin.

Sdílet tento příspěvek