Jaký je rozdíl mezi lumeny a luxy?

Mezi oběma jednotkami je zásadní rozdíl. Lumeny označují, jak jasně zdroj světla svítí. Nezáleží na tom, zda od zdroje stojíte jeden nebo sto metrů, hodnota svítivosti bude pořád stejná. Naopak luxy popisují hodnotu, jakou intenzitou dopadá světlený paprsek na osvětlený objekt – se vzrůstající vzdáleností od zdroje tedy hodnoty klesají. Naším doporučením při volbě světlometu je porovnat a zhodnotit fotometrický diagram v závoslosti na potřebách, jaké má světlomet plnit.